Statybų deklaracijos

  • Deklaracija apie statybos užbaigimą ar paskirties keitimą yra pagrindas įregistruoti statinį ir nuosavybės teises į jį nekilnojamojo turto registre.
  • Norint įregistruoti statinius ir nuosavybės teises į juos nekilnojamojo turto registre, reikia pateikti:
    • Deklaraciją apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių;
    • Deklaraciją apie statybos užbaigimą ar statinio paskirties keitimą.
  • Nustatyta tvarka surašyta deklaracija su išvada, kad pastatytas statinys atitinka statinio projektą ir kitų teisės aktų reikalavimus, užregistruojama IS „Infostatyba“. Norint įregistruoti statinį nekilnojamojo turto registre, kartu su prašymu pateikiama deklaracija su registracijos žyma ir statinio kadastro duomenų inventorizacijos byla.
Susisiekti