Silpnų srovių projektai

  • Elektros įvadų projektai atliekami pagal AB „Elektros skirstymo operatoriaus“ (ESO) prisijungimo sąlygas.
  • Gaisro signalizavimo sistemos (GSS) paskirtis yra skelbti aliarmo signalą, kilus gaisro pavojui. Analizuoti patalpų būseną gaisro atžvilgiu 24 val. per parą. Vertinti gaisro galimybę ir skelbti apie iškilusį gaisro pavojų. Vidinių ir išorinių sirenų pagalba perspėti apie gaisrą pastate esančius žmones, o ryšių sistemų pagalba informuoti saugos tarnybas.
  • Apsauginės signalizacijos sistemos (AS) paskirtis yra skelbti aliarmo signalą, kai į patalpas įeinama neišjungus saugos sistemos, kai patenkama į patalpas laužiant duris ar daužiant stiklą. Visa sistema išpildoma taip, kad visi pastato patalpų įėjimai ir langai būtų blokuojami magnetiniais kontaktiniais jutikliais. Papildomai pastato patalpų tūriai apsaugomi infraraudonųjų spindulių judesio jutiklių pagalba. Apsauginė centralė gali perduoti įsilaužimo aliarmo signalus į reaguojančios tarnybos centralizuotą monitoringo stotį ir signalas gali būti siunčiamas per tam numatytas ryšių linijas. Sistemos elementai nuo nesankcionuoto atidarymo / nuėmimo yra apsaugoti 24/7.
  • Vaizdo stebėjimo sistemos (CCTV) paskirtis yra stebėti pastato išorės ir vidaus patalpas, perduoti vaizdą į apsaugos postą bei daryti įrašą.
  • Įeigos kontrolės ir perimetro apsaugos sistemą sudaro durų kontroleriai – kortelių skaitytuvai, sklendės, magnetiniai durų kontaktai. Teritorijos perimetro apsaugos sistema jungiasi į bendrą vidaus apsaugos signalizacijos sistemą.
  • Ryšių (telekomunikacijų) tinklai – universalūs elektroninių ryšių ir kompiuteriniai tinklai, atitinkantys visus šiuolaikinius reikalavimus.

Visi projektai atliekami remiantis užsakovo užduotimi ir pageidavimais, bet galiojančiais teisės reglamentais.

Susisiekti